Млечин.Л.
Президенты России

стр. 1  стр. 2  стр. 3  стр. 4  стр. 5  стр. 6  стр. 7  стр. 8  стр. 9  стр. 10  стр. 11  стр. 12  стр. 13  стр. 14  стр. 15  стр. 16  стр. 17  стр. 18  стр. 19  стр. 20  стр. 21  стр. 22  стр. 23  стр. 24  стр. 25  стр. 26  стр. 27  стр. 28  стр. 29  стр. 30  стр. 31  стр. 32  стр. 33  стр. 34  стр. 35  стр. 36  стр. 37  стр. 38  стр. 39  стр. 40  стр. 41  стр. 42  стр. 43  стр. 44  стр. 45  стр. 46  стр. 47  стр. 48  стр. 49  стр. 50  стр. 51  стр. 52  стр. 53  стр. 54  стр. 55  стр. 56  стр. 57  стр. 58  стр. 59  стр. 60  стр. 61  стр. 62  стр. 63  стр. 64  стр. 65  стр. 66  стр. 67  стр. 68  стр. 69  стр. 70  стр. 71  стр. 72  стр. 73  стр. 74  стр. 75  стр. 76  стр. 77  стр. 78  стр. 79  стр. 80  стр. 81  стр. 82  стр. 83  стр. 84  стр. 85  стр. 86  стр. 87  стр. 88  стр. 89  стр. 90  стр. 91  стр. 92  стр. 93  стр. 94  стр. 95  стр. 96  стр. 97  стр. 98  стр. 99  стр. 100  стр. 101  стр. 102  стр. 103  стр. 104  стр. 105  стр. 106  стр. 107  стр. 108  стр. 109  стр. 110  стр. 111  стр. 112  стр. 113  стр. 114  стр. 115  стр. 116  стр. 117  стр. 118  стр. 119  стр. 120  стр. 121  стр. 122  стр. 123  стр. 124  стр. 125  стр. 126  стр. 127  стр. 128  стр. 129  стр. 130  стр. 131  стр. 132  стр. 133  стр. 134  стр. 135  стр. 136  стр. 137  стр. 138  стр. 139  стр. 140  стр. 141  стр. 142  стр. 143  стр. 144  стр. 145  стр. 146  стр. 147  стр. 148  стр. 149  стр. 150  стр. 151  стр. 152  стр. 153  стр. 154  стр. 155  стр. 156  стр. 157  стр. 158  стр. 159  стр. 160  стр. 161  стр. 162  стр. 163  стр. 164  стр. 165  стр. 166  стр. 167  стр. 168  стр. 169  стр. 170  стр. 171  стр. 172  стр. 173  стр. 174  стр. 175  стр. 176  стр. 177  стр. 178  стр. 179  стр. 180  стр. 181  стр. 182  стр. 183  стр. 184  стр. 185  стр. 186  стр. 187  стр. 188  стр. 189  стр. 190  стр. 191  стр. 192  стр. 193  стр. 194  стр. 195  стр. 196  стр. 197  стр. 198  стр. 199  стр. 200  стр. 201  стр. 202  стр. 203  стр. 204  стр. 205  стр. 206  стр. 207  стр. 208  стр. 209  стр. 210  стр. 211  стр. 212  стр. 213  стр. 214  стр. 215  стр. 216  стр. 217  стр. 218  стр. 219  стр. 220  стр. 221  стр. 222  стр. 223  стр. 224  стр. 225  стр. 226  стр. 227  стр. 228  стр. 229  стр. 230  стр. 231  стр. 232  стр. 233  стр. 234  стр. 235  стр. 236  стр. 237  стр. 238  стр. 239  стр. 240  стр. 241  стр. 242  стр. 243  стр. 244  стр. 245  стр. 246  стр. 247  стр. 248  стр. 249  стр. 250  стр. 251  стр. 252  стр. 253  стр. 254  стр. 255  стр. 256  стр. 257  стр. 258  стр. 259  стр. 260  стр. 261  стр. 262  стр. 263  стр. 264  стр. 265  стр. 266  стр. 267  стр. 268  стр. 269  стр. 270  стр. 271  стр. 272  стр. 273  стр. 274  стр. 275  стр. 276  стр. 277  стр. 278  стр. 279  стр. 280  стр. 281  стр. 282  стр. 283  стр. 284  стр. 285  стр. 286  стр. 287  стр. 288  стр. 289  стр. 290  стр. 291  стр. 292  стр. 293  стр. 294  стр. 295  стр. 296  стр. 297  стр. 298  стр. 299  стр. 300  стр. 301  стр. 302  стр. 303  стр. 304  стр. 305  стр. 306  стр. 307  стр. 308  стр. 309  стр. 310  стр. 311  стр. 312  стр. 313  стр. 314  стр. 315  стр. 316  стр. 317  стр. 318  стр. 319  стр. 320  стр. 321  стр. 322  стр. 323  стр. 324  стр. 325  стр. 326  стр. 327  стр. 328  стр. 329  стр. 330  стр. 331  стр. 332  стр. 333  стр. 334  стр. 335  стр. 336  стр. 337  стр. 338  стр. 339  стр. 340  стр. 341  стр. 342  стр. 343  стр. 344  стр. 345  стр. 346  стр. 347  стр. 348  стр. 349  стр. 350  стр. 351  стр. 352  стр. 353  стр. 354  стр. 355  стр. 356  стр. 357  стр. 358  стр. 359  стр. 360  стр. 361  стр. 362  стр. 363  стр. 364  стр. 365  стр. 366  стр. 367  стр. 368  стр. 369  стр. 370  стр. 371  стр. 372  стр. 373  стр. 374  стр. 375  стр. 376  стр. 377  стр. 378  стр. 379  стр. 380  стр. 381  стр. 382  стр. 383  стр. 384  стр. 385  стр. 386  стр. 387  стр. 388  стр. 389  стр. 390  стр. 391  стр. 392  стр. 393  стр. 394  стр. 395  стр. 396  стр. 397  стр. 398  стр. 399  стр. 400  стр. 401  стр. 402  стр. 403  стр. 404  стр. 405  стр. 406  стр. 407  стр. 408  стр. 409  стр. 410  стр. 411  стр. 412  стр. 413  стр. 414  стр. 415  стр. 416  стр. 417  стр. 418  стр. 419  стр. 420  стр. 421  стр. 422  стр. 423  стр. 424  стр. 425  стр. 426  стр. 427  стр. 428  стр. 429  стр. 430  стр. 431  стр. 432  стр. 433  стр. 434  стр. 435  стр. 436  стр. 437  стр. 438  стр. 439  стр. 440  стр. 441  стр. 442  стр. 443  стр. 444  стр. 445  стр. 446  стр. 447  стр. 448  стр. 449  стр. 450  стр. 451  стр. 452  стр. 453  стр. 454  стр. 455  стр. 456  стр. 457  стр. 458  стр. 459  стр. 460  стр. 461  стр. 462  стр. 463  стр. 464  стр. 465  стр. 466  стр. 467  стр. 468  стр. 469  стр. 470  стр. 471  стр. 472  стр. 473  стр. 474  стр. 475  стр. 476  стр. 477  стр. 478  стр. 479  стр. 480  стр. 481  стр. 482  стр. 483  стр. 484  стр. 485  стр. 486  стр. 487  стр. 488  стр. 489  стр. 490  стр. 491  стр. 492  стр. 493  стр. 494  стр. 495  стр. 496  стр. 497  стр. 498  стр. 499  стр. 500  стр. 501  стр. 502  стр. 503  стр. 504  стр. 505  стр. 506  стр. 507  стр. 508  стр. 509  стр. 510  стр. 511  стр. 512  стр. 513  стр. 514  стр. 515  стр. 516  стр. 517  стр. 518  стр. 519  стр. 520  стр. 521  стр. 522  стр. 523  стр. 524  стр. 525  стр. 526  стр. 527  стр. 528  стр. 529  стр. 530  стр. 531  стр. 532  стр. 533  стр. 534  стр. 535  стр. 536  стр. 537  стр. 538  стр. 539  стр. 540  стр. 541  стр. 542  стр. 543  стр. 544  стр. 545  стр. 546  стр. 547  стр. 548  стр. 549  стр. 550  стр. 551  стр. 552  стр. 553  стр. 554  стр. 555  стр. 556  стр. 557  стр. 558  стр. 559  стр. 560  стр. 561  стр. 562  стр. 563  стр. 564  стр. 565  стр. 566  стр. 567  стр. 568  стр. 569  стр. 570  стр. 571  стр. 572  стр. 573  стр. 574  стр. 575  стр. 576  стр. 577  стр. 578  стр. 579  стр. 580  стр. 581  стр. 582  стр. 583  стр. 584  стр. 585  стр. 586  стр. 587  стр. 588  стр. 589  стр. 590  стр. 591  стр. 592  стр. 593  стр. 594  стр. 595  стр. 596  стр. 597  стр. 598  стр. 599  стр. 600  стр. 601  стр. 602  стр. 603  стр. 604  стр. 605  стр. 606  стр. 607  стр. 608  стр. 609  стр. 610  стр. 611  стр. 612  стр. 613  стр. 614  стр. 615  стр. 616  стр. 617  стр. 618  стр. 619  стр. 620  стр. 621  стр. 622  стр. 623  стр. 624  стр. 625  стр. 626  стр. 627  стр. 628  стр. 629  стр. 630  стр. 631  стр. 632  стр. 633  стр. 634  стр. 635  стр. 636  стр. 637  стр. 638  стр. 639  стр. 640  стр. 641  стр. 642  стр. 643  стр. 644  стр. 645  стр. 646  стр. 647  стр. 648  стр. 649  стр. 650  стр. 651  стр. 652  стр. 653  стр. 654  стр. 655  стр. 656  стр. 657  стр. 658  стр. 659  стр. 660  стр. 661  стр. 662  стр. 663  стр. 664  стр. 665  стр. 666  стр. 667  стр. 668  стр. 669  стр. 670  стр. 671  стр. 672  стр. 673  стр. 674  стр. 675  стр. 676  стр. 677  стр. 678  стр. 679  стр. 680  стр. 681  стр. 682  стр. 683  стр. 684  стр. 685  стр. 686  стр. 687  стр. 688  стр. 689  стр. 690  стр. 691  стр. 692  стр. 693  стр. 694  стр. 695  стр. 696  стр. 697  стр. 698  стр. 699  стр. 700  стр. 701  стр. 702  стр. 703  стр. 704  стр. 705  стр. 706  стр. 707  стр. 708  стр. 709  стр. 710  стр. 711  стр. 712  стр. 713  стр. 714  стр. 715  стр. 716  стр. 717  стр. 718  стр. 719  

Новости
В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога
Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun. Отмечается, что, проникнув ранним утром в магазин, который к тому времени был ещё закрыт, он достал деньги из кассы, а также взял сигареты с одной из полок.
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). По его словам, Анкара якобы была посредником в логистических операциях по снабжению боевиков в Сирии и Ираке.
Президент Бразилии пообещал добиваться ликвидации «диктатуры Мадуро»
Президент Бразилии Жаир Болсонару в рамках совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил готовность совместно с США добиваться свержения "диктатуры" законно избранного главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Испании арестовали мужчину за 53 инцестных преступления
По данным полиции, на протяжении более 40 лет мужчина совершал инцестные преступления в отношении своих братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет. Согласно информации газеты, преступник уже предстал перед судом. Других подробностей не приводится.
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.